Vlecken header

VLECKEN&VANDERLEE

schriftdeskundigen

Werkwijze

Voorwerp van onderzoek kunnen zowel handtekeningen als handschriften betreffen waarbij de aard en diversiteit legio en niet limitatief zijn, zoals testamenten, naamloze brieven, waardepapieren.

Onze doelstelling kan gaan van het opsporen van een vervalsing tot een individualisatie en uiteindelijke identificatie van de scriptor. De werkwijze om deze doelstelling te bereiken dient gestructureerd uitgevoerd te worden en daarom gestoeld te worden op een wetenschappelijke methodiek, met objectief toetsbare middelen.

Nadat de opdracht ontvangen is blijkt het meestal aangewezen om het dossier te kunnen inkijken teneinde te kunnen beschikken over voldoende informatie omtrent het kwestieuze stuk en de beschikbare vergelijkingsstukken.

Het opsporen van bijkomende spontane vergelijkingsgeschriften en eventuele afname van schrijfproeven kan in functie van de aanvankelijk verkregen informatie variëren naargelang de toestand, plaats of omstandigheden waarbij het betwiste stuk tot stand kwam.

Bij de verslaggeving worden de verschillende stappen van het verloop van de gehele schriftexpertise systematisch gedetailleerd geredigeerd met de nodige beeldvergelijking om tot een uiteindelijk omstandig gemotiveerd besluit te kunnen komen.